Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Odpověď na otázky pana Rodáka z 4.10.2004

(4.10.2004 16.19, Milan Košulič ml.)

Dobrý den,

jmenuji se Mikuláš Rodák, v oboru lesnictví jsem laikem, proto promiňte nepřesné formulace v mých dotazech. Zajímá mě speciálně pěstování jedle. Se zájmem čtu články týkající se této problematiky v Lesnické práci, Lesu zdar i na pbl.fri13.net .

Chtěl bych se zeptat:

1) Jaké máte zkušenosti se zmlazováním jedle pod clonou klenu? Korpe? v knize "Pestovanie jedle" cituje jiného autora, podle kterého bylo nalezeno minimální množství jedlového náletu ve smíšených porostech pod klenem, bezem červeným a lípou.

2) Korpe? v "Pestovanie jedle" považuje za nejlepší způsob skupinovitě výběrný. Myslí tím Femelschlag? Jestli by jste mohl podrobněji popsat, jak se Femeschlag provádí, ev. i vysvětlit rozdíl mezi bádenskou, bavorskou a švýcarskou variantou.

3) Lze zakoupit Vaší novou knihu "Cesta k přirozenému hospodářskému lesu" na CD?

Odpovědi na mé dotazy můžete eventuelně zveřejnit na pbl.fri13.net .

1. Zmlazování JD pod clonou klenu.

Jedli v mládí prospívá všechno, co snižuje proudění vzduchu a zvyšuje jeho vlhkost v přízemní vrstvě. JD je jednou z našich nejstinnějších dřevin a pro vznik náletu potřebuje jen velmi málo světla. Spodní patro z klenu nebo klenová houština na holině může takové mikroklima velmi dobře vytvořit. V průběhu vývoje JD nárostu však je samozřejmě často nutné přístup světla regulovat uměle, pokud tak nepůsobí sama příroda samoprořeďováním klenové houštiny např. vlivem zástinu horní porostní vrstvou. Každý, kdo hodnotí možnosti zmlazování JD pod čímkoliv si však musí napřed udělat jasno v otázce vlivu zvěře. Viděl jsem mnoho případů, kdy se JD v oplocence zmlazuje a odrůstá i pod silným zástinem, avšak mimo oplocenku je jen „sterilní“ smrčina (dubina ap.). Znám i mnohahektarové oplocenky v dospělých porostech v plném zápoji, které rozhodně nejsou úplně bez zvěře a kde JD nejen zmlazuje, ale i dobře odrůstá. Shrnuto: zmlazování JD nezávisí ani tak na dřevině, která tvoří clonu, jako v prvé řadě na stavech zvěře. Pro správný vývoj JD je pak důležitý dlouho trvající (desítky let) přiměřený zástin, vzdušný klid a vlhkost přízemní vrstvy. Pravý opak holosečného hospodářství.

2. Femelschlag. V oblasti systematiky obnovních sečí a hospodářských způsobů a jejich forem existuje velký zmatek. Nelze se řídit ani posledním Lesnickým naučným slovníkem, ani Základním lesnickým názvoslovím. Zmatek dovršil lesní zákon č. 289/1995 spolu s prováděcí vyhláškou Mze č. 83/1996. Za nejlepší pro osvětlení této problematiky považuji práci POLENA Způsoby hospodaření ve vysokokmenném lese (Lesnictví 44, 1998). Zjednodušeně: Femelschlag nemá v češtině ekvivalent a asi nejvýstižněji se popisuje jako skupinovitě clonná seč. „...schlag“ jednoznačně znamená, že patří k pasečným formám hospodářských způsobů. Rozhodně pro praktické hospodaření není přesné zařazení do systematiky důležité. Podstatné je, že jak skupinovitě clonná seč (Femelschlag), tak skupinovitě výběrná seč jsou pro porosty s JD vhodné. Jednoznačný rozdíl je ve způsobech hospodářské úpravy lesa. Skupinovitě výběrná forma jako součást výběrného hospodářského způsobu používá jiné nástroje těžební regulace – přírůst, zásoba a její tloušťková struktura, kdežto všechny varianty clonné seče (včetně Femelschlagu) využívá nástrojů plocha, věk, obmýtí, výše zásoby.

3. Bavorská, bádenská a švýcarská varianta. Rozdíly jsou tyto (zjednodušeně): Bavorská seč – postupně se rozšiřující clonné kotlíky, pevnější prostorový i časový pořádek (nejvíce se blíží klasické clonné seči). Bádenská seč – nepravidelná clonná seč, odstraňují se jednotlivé mýtně zralé, netvárné nebo nepřirůstající stromy bez ohledu na jejich umístění a porušení zápoje, chybí klasické fáze clonné seče, delší obnovní a zmlazovací doba. Švýcarský skupinovitě clonný hospodářský způsob – spíše než o druh obnovní seče jde o hospodářský způsob (strategii). Lesnický naučný slovník jej také mezi sečemi jako samostatné heslo neuvádí. Výchova – zušlechťovací výběr – plynule přechází v obnovu. Výchova s obnovou v porostech časově prolíná, ale ještě je oddělená plošně. Stále ale používá principy pasečného lesa: obmýtí, obnovní doba, ale výslovně jako rámcové ukazatele. Tímto způsobem obhospodařované lesy daly podnět mylným názorům, že ve Švýcarsku převažují výběrné lesy.

Cesta k přirozenému hospodářskému lesu vyšla jako elektronická příloha Sborníku referátů z celostátní konference PROBLEMATIKA PĚSTOVÁNÍ LESA V OBLASTECH POSTIHOVANÝCH ODUMÍRÁNÍM SMRKU v Hradci nad Moravicí dne 2.6.2004. Možná je ještě k dispozici na ústředí České lesnické společnosti. Existuje naděje na vydání v knižní podobě, ale potrvá to. Na PBL budete informováni.chopard replica

Omlouvám se za velkou stručnost. Do diskuse to časem umístím, když jste to navrhnul.

Breitling Navitimer Replica Watches Replica IWC Portuguese watches Panerai Luminor Submersible Replica

Košulič

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz