7/19 25.8.07 13:56 IMG_8021
IMG_8021
... s místy velmi mezernatými. Takové lesy s mnoha různými mikrostanovišti jsou podstatně druhově pestřejší než jakýkoliv hospodářský plně zapojený les. Střídání míst hustých a řídkých i zcela holých s množstvím mrtvého dřeva v různém stupni rozkladu je důležité pro biodiverzitu, odolnost lesa vůči větru i přemnožení hmyzu a také pro optimální vodní režim krajiny.
Parametry fotoaparátu
JAlbum 7.2