Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Nová verze časopisu

(7.11.2008 17.33, Milan Košulič ml.)

Nové články i aktuality hledejte na nové verzi webu na adrese http://prirozenelesy.cz/ http://cr.naver.com/redirect-notification?u=https://www.replica-handbagss

Cenná alternativa zalesňování kalamitních holin

(23.7.2008 21.14, Milan Košulič st.)

V Německu po orkánu Lothar v r. 1999 začalo mnoho vlastníků lesů uvažovat o obnově kalamitních holin jinak. Jeden z návrhů spočívá v zakládání listnato­‑jehličnatého nebo listnatého smíšeného lesa s přimíšenými cennými listnáči. Jde o reakci na změněné rámcové podmínky přírodní, hospodářské a společenské. ASME B16.5 Rámcové podmínky Změnily se velmi podstatně. Změna klimatických podmínek přinesla častější a silnější větry…

Dub na kalamitních holinách

(20.7.2008 22.15, Milan Košulič st.)

Dub na holině V ČR se ročně vysází cca 7 mil. dubových sazenic, což odpovídá cca 700 ha zalesněné plochy. Sází se převážně na holinách, často i po velkých kalamitách. S dubem (zimním a letním) se zachází jako s pionýrskou dřevinou. To je však chyba, která může poznamenat budoucí osud významné domácí dřeviny a s ní i osud českého lesnictví…

Zamyšlení nad „lesem klimatických změn“

(2.5.2008 22.37, Milan Košulič st.)

Začínám známými jevy: záplavy, oheň, vichřice a jiné katastrofy ničí svět včetně lesů. Lesům se předpovídá „zlá budoucnost“, např. oteplení atmosféry až o 4 st. C. Z různých prognostických scénářů víme „dost dopředu“, co lesy mohou ve svém složení a struktuře očekávat. Proto vzniká otázka, co se v lesích ČR, resp. v LH koná, aby na tyto změny byly u nás lesy připraveny. To je obsahem tohoto článku. O jaké změny jde? Zvýšení teploty o cca 4 st…

Zalesňování kalamitních holin

(2.5.2008 22.07, Milan Košulič st.)

Zalesňování na kalamitních holinách je chronický, a přitom stále aktuální problém. Jak by https://maps.google.co.in/url?sa=t&url=https://www.replica-handbagss budoucí lesy na dnešních kalamitních holinách měly a mohly vypadat, aby byly odolnější, a jak v tom mohou pomoci přípravné dřeviny, o tom je následující článek.ASME B16.5 Čekal jsem, že o tom napíše někdo povolanější. Nestalo se tak. Proto si dovoluji říci k věci vlastní názor…

Další >>

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz