Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Ekonomická hlediska neuspořádaného nepřetržitého pěstování lesa blízkého přírodě (SICPN): příklady z Francie

(12.9.2006 19.55, )

Výtah přednášky prezidenta Pro Silva France na setkání Pro Silva v r. 2005 v Chorvatsku

Přeložil: Jaroslav Veškrna

Brice de Turckheim, prezident PRO SILVA, Francie

Klíčová slova: pěstění lesů blízké přírodě, snížení nákladů, výnos lesní společnosti, překážky a řešení budoucího hospodaření

Přehled:

1. Úvodní poznámky: kalkulace podle výsledků ročního hospodaření, odlišnosti v hodnotě porostní zásoby, odmítnutí praxe kalkulovat se složitými úroky, jelikož:

2. Základní principy SICPN

3. Výnos lesní společnosti.

3.1 Zvyšování příjmů

V trvale udržitelném ekosystému je hmotový přírůst zcela stabilní. Zvýšení příjmů přináší

3.2 Snižování nákladů

3.3 Zvýšení stability a flexibility porostů.

4. Výsledky ve Francii. Praktické příklady.

5. Obtíže a překážky

6. Odpovědi

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz