Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Možnosti uplatnění jednotlivého výběru jedinců v lese věkových tříd

(7.2.2008 21.04, Jaroslav Lengsfeld)

Cílem práce je kvantitativně posoudit reálné možnosti uplatnění metody jednotlivého výběru jedinců k těžbě, její dopady na produkci a strukturu porostů. Jako nástroj pro vyhodnocení vývoje porostů byl použit růstový simulátor SILVA 2.2, který vhodným a srozumitelným způsobem reprodukuje prostorovou strukturu v jednotlivých etapách predikovaného vývoje a je schopen přehledně a jasně zobrazovat dynamiku vývoje lesního porostu při uplatňování různých principů obhospodařování lesního majetku. Celý článek ke stažení

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz