Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Připomínka dávného zalesňování hnízdovou sadbou

(8.1.2005 17.00, M. Košulič st.)

Obdiv všeho sovětského a propagace toho u nás po 2. světové válce zasáhla i české lesní hospodářství. A zavála k nám i tzv. hnízdovou síji a sadbu. Za mých studijních let byla hlavním obsahem nauky o zakládání lesa. A předpokládám, že o této historické sadbě se dovídají i nejmladší studenti. Po několika letech však skoro upadla v zapomnění, když před tím zaplavovala české holiny miliony jednoletek nejrůznějších dřevin, smrk nevyjímaje, a tunami osiva, zejména žaludů, a to mnohdy s problematickými výsledky. Dnes jde skutečně již jen o historickou věc dávno odloženou jen do lesnických vzpomínek. Musím však říci, že k naší škodě. Proto ta dnešní reminiscence v souvislosti s neustále se vyskytujícími kalamitními holinami, mj. i na extrémních lokalitách. Neboť pro ně je především, snad jedině určena.

Hnízdovou sadbu nebudu popisovat. Pokud si na ni lesníci nevzpomínají "ze školy", odkazuji na její popis třeba v Naučném slovníku lesnickém III. z r. 1960. V tomto článku mně jde o něco jiného. Sdělit poznatky z Jeseníků, přesněji z míst nedaleko od Pradědu (kolem 1300 m n.m.). Tam jsme s kolegou, někdejším lesním správcem na LS Karlovice J. Metzlem před několika roky zcela náhodně objevili zbytky něčeho, co lze přirovnat jednak k hnízdové, jednak k zdvojené sadbě. A to v cca 100letých smrkových porostech, vždy jen v několikaarových skupinách, možná na někdejších lavinových polích. Tento nález je nejen unikátní svou starobylostí, ale i poznatky o tom, jak se přirozeně vyvine nepatrný, ale hustý hlouček jedinců smrku (1-2 m2) ve vysokohorském, tedy bezpochyby extrémně exponovaném prostředí. Poznatky, které by mohly mnohé napovědět pro novodobé způsoby obnovy v takovém a podobném prostředí po dlouhých rocích málo úspěšných, často až vysloveně neúspěšných pokusech zalesňování kalamitních holin v horách jinak standardními postupy, tedy jednotlivou sadbou.

K prvnímu případu: jde o ploškovou síji nebo chomáčkovou sadbu (dnes již nelze rozlišit) ve sponu středů těchto míst, připomínajících někdejší "hnízda" (rostliny jsou nebo byly těsně vedle sebe), cca 2,5 × 2,5 m. Vzhled dnešních stromů v těchto hnízdech naznačuje jejich vysloveně nevhodný původ. V každém hnízdě je dnes vždy jen jeden dominantní živý strom. Ostatní jedinci v počtu 4-8 (i více) ks a výšce 5-10 m kolem něj jsou již odumřelí. Z toho lze soudit, že uhynuli přirozenou selekcí až pod vlivem zapojení porostu po více letech společného růstu. Nenašli jsme žádné hnízdo, v němž by všechny stromy byly odumřelé. (Tomuto poznatku odpovídá i další skutečnost, že "rodiny" vegetativně vzniklých smrků v pradědském řídkolesí rostou v živé pospolitosti po mnoho desetiletí, aniž v nich dochází k výraznější autoredukci. Rostou totiž izolovaně bez spoluredukčního vlivu clony okolního vysokého lesa.) Tím se nám dostalo skoro jasné odpovědi na dvě naše někdejší otázky: o dobrém, žádoucím vývoji jednak hnízdové sadby, pokud bychom ji na horských kalamitních holinách použili, jednak o shlucích smrkového nárostu kolem pat vzrostlých smrků (kde dochází ke zmlazení nejčastěji), v nichž by pravděpodobně také došlo ke spontánnímu samoproředění bez výchovného zásahu. Zdá se, že v našem případě (a v podobných jiných) probíhá autoredukce perfektně a nakonec většinou (skoro vždy) přežije jen jeden (dva) nejvitálnější jedinec, takže vznikne "normální" les bez umělých zásahů do původních hnízd.

K druhému případu: rovněž před cca 100 roky tam vznikla část smrkového porostu zjevně ze zdvojené sadby. Do dnešní doby často přežili oba jedinci, kteří tvoří dvojici "blíženců" (termín použitý prof. Čížkem v roce 1979) v rozestupech kolem 50 cm. Protože v prostoru, v němž se vyskytovali, nebyly žádné zřetelné porostní mezery, usoudili jsme, že šlo o úspěšnou dvojsadbu, při které přežil z dvojice většinou aspoň jeden z nich. O autoredukci jednoho z nich za více let společného života vedle sebe (jeden suchý jedinec z někdejší dvojice živých) jsme nenašli žádné známky. V dlouho řídkém porostu (vlastně dodnes) k tomu slabý "vnitřní stín" asi nedal dostatek možností. Pro oba tyto příklady a mnoho dalších, svědčících o podivuhodném vývoji různých růstových případů ve vysokých horských polohách, z nichž se lze poučit pro péči o les, disponuji fotografiemi.

Závěry si z uvedených poznatků snadno učiní laskavý čtenář sám. Ten nejdůležitější spočívá v tom, že hnízdová sadba ve vysokých polohách s extrémním prostředím, podobně jako v nižších oblastech, ale rovněž s extrémními podmínkami kalamitních holin, je pro jejich zalesnění perspektivním postupem.

Listopad 2004.

Publikováno v LP 11/2005 v rubrice Listárna

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz