Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Jak dosáhnout, aby se věci staly

(2.1.2008 22.18, Milan Košulič ml.)

Každý ví, jak české lesy po celá desetiletí sužují škody zvěří. Dnes již to ví i MZe. Dokazuje to dokumentem „Doporučená opatření pro redukci početních stavů spárkaté zvěře na území České republiky“, který zaslalo všem krajským a magistrátním úřadům a Magistrátu hlavního města Prahy 11.12.2007 a zveřejnilo na internetových stránkách ministerstva (http://www.mze.cz/Index.aspx?ch=77&typ=1&val=39527&ids=0)…

Medicína na ochranu lesa proti katastrofám

(30.12.2007 19.56, Milan Košulič st.)

Sdělil ji Marek Tuma v LP 10/07 v článku „Poznatky LOS ke zpracování následků orkánu Kyrill“. V podstatě říká toto: přímá ochrana lesa proti kalamitním pohromám všeho druhu vlastně trvale selhává, přestože její metody včetně kontroly a věcných prostředků pro ni se stále zdokonalují. Proto by se měla moderní ochrana lesa spíše zaměřit na zvyšování přirozeného odolnostního potenciálu lesa jako takového…

K „modernímu“ pěstování buku

(26.12.2007 13.49, Milan Košulič st.)

Když jsem před nemnoha roky viděl růst bukové struktury v pralese Mionší a Badinském, v selském výběrném lese v Julbachu v Rakousku, četl o bukových pralesích v Rumunsku (v Banátu), o Buchendauwerwaldu (H…

Dynamika horských lesů za disturbancí

(25.12.2007 21.21, Milan Košulič st.)

Mnoho lesníků ví, oč jde na Šumavě, a se zájmem o tom čte. Již roky patřím mezi ně. I proto chci říci k věci svůj názor. Tentokráte k disturbancím (narušením), které jsou podstatnou součástí ekologického a evolučního vývoje v lesích Šumavy, ale samozřejmě i jinde. Již dlouho mně totiž připomínají mé někdejší působení v horských lesích Jeseníků, kde jsem si jich něco užil počínaje kalamitou z ledna 1955. Hned v úvodu konstatuji „kam patřím“…

K „Prohlášení MZE k problematice regulace početních stavů zvěře (TZ MZE)“ z listopadu 2007

(9.12.2007 21.24, Milan Košulič st. a Jan Metzl)

Již celá desetiletí souží české lesy škody spárkatou zvěří. Jen prosté vyčíslení škod na lesích způsobených zvěří činí za posledních 5 let 70 mil. Kč (Výroční zpráva – 2006, LČR), a to bez dalších stovek milionů Kč na ochranu proti těmto škodám, ze ztrát na produkci, znehodnocení dřeva a navazujícím rozvratem rozsáhlých ploch monokulturních smrčin kalamitami. V souhrnu jde za několik posledních desetiletí o miliardové částky ztrát…

<< Předchozí Další >>

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz