Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

K dnešnímu hospodaření v lužních lesích jižní Moravy jak to vidí „zelení“

(9.12.2007 20.10, Milan Košulič st.)

Jsem rodák z Břeclavi. Žil jsem tam do konce studia na lesnické fakultě v Brně. Tamní lesy jsem kdysi znal tak říkajíc jako své boty; zvláště z velehojného projíždění lesem za zámkem k lednickému rybníku Apolo, ze sběru klestu a hub s dědou a ovšemže i z nedělních povinných procházek „za zámek“. Mimoto i z několika prázdninových praxí za studií v Brně. Vjemy z toho byly tak silné, že představa lužního lesa z mé mysli nikdy nevymizí…

Příspěvek do diskuse o škodách zvěří

(9.12.2007 18.20, Ing. Jan Duda)

⁠⁠Předně se domnívám, že na názorech MZe, uvedených v jeho „Prohlášení k problematice regulace početních stavů zvěře“, které obhajují jako dostatečnou a účinnou současnou legislativu je něco pravdy. Připomeňme si stručně ustanovení zákonů vztahující se k tématu: Zákon o myslivosti (dále jen ZOM) Uživatel honitby má za povinnost zajišťovat chov zvěře v rozmezí mezi minimálním a normovaným stavem…

Jeden příklad trvale udržitelného pěstění lesa

(28.10.2007 21.33, Jaroslav Veškrna)

Na otázku, jak dospět v lesnictví k trvale udržitelnému hospodaření, odpoví většinou lesník, že on již takto hospodaří, když se snaží vyhýbat nadměrně velkým holosečím, zakládá kultury s předepsaným procentem přimíšených dřevin, zalesňuje do dvou let po vzniku holiny a kultury se mu daří zajišťovat do sedmi let. Cestu k trvalé udržitelnosti nemusí hledat, plní ji dodržováním lesního zákona…

K rozhovoru ministra Gandaloviče s redaktorem Příhodou

(21.9.2007 21.15, Milan Košulič st.)

Rozhovor najdeme v LP 9/2007 na str. 4. Nadpisem ani umístěním nikomu nemohl uniknout. Nevím jak Vy, ale já jsem se po jeho přečtení ocitl jako „Alenka v říši divů“; kdybych měl vlasy, tak bych si je rval… K tomu mně úplně postačila věta v nadpisu, „že nový lesní zákon není aktuální…“. Tento a některé další názory by panu ministrovi neměly „jen tak projít“. Chválabohu, že již můžeme hodnotit, ba i kritizovat výroky samotného ministra…

Chvála výběrného lesa před půl stoletím

(9.9.2007 20.29, Milan Košulič st.)

Hospodárnost je základní požadavek každého úspěšného provozu. Všeobecně spočívá v tom, že se usiluje o dosažení hospodářského cíle s tomu odpovídajícími, co nejnižšími náklady, které současně zajišťují úspěch s co nejvyšším stupněm bezpečnosti provozu. Pokud má být hospodárnost při obhospodařování lesů trvalá, vyžaduje zachování základního kapitálu (půdy a lesních porostů)…

<< Předchozí Další >>

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz