Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Ochrana lesních porostů před škodami zvěří způsobem tzv. „exobor“

(22.3.2008 21.27, Jan Metzl)

Po převzetí Lesní správy Karlovice jsem prvních čtrnáct dní chodil s mapou po svěřené správě za účelem získání povšechných informací o ní. První dojmy byly příjemné – vysoká lesnatost a atraktivita horské přírody pod Pradědem. Z lesnického hlediska jsem byl šokován. Rozsáhlé tzv. exhalátové a kalamitní holiny o velikosti několika desítek hektarů, na kterých kromě třtiny rostl jen skousávaný smrk a ojedinělý skousávaný buk z přirozené obnovy…

Jak k různověkosti smrčin

(15.2.2008 19.29, Milan Košulič st., Jan Metzl)

(Upravená a zkrácená verze článku ze 7.7.2007.) Různověkost lesa je snad nejdůležitějším předpokladem jeho odolnosti. Přitom máme na mysli nejméně dvacetileté, nanejvýš maloplošné věkové rozdíly. Mladší porostní části se totiž vyznačují větší odolností resilientního typu (pružností jako guma), která věkem klesá. Přesto je jí v našich lesích poskrovnu. Hodiny můžete procházet horskými lesy a nevidíte skoro nic než stejnověké smrčiny…

Možnosti uplatnění jednotlivého výběru jedinců v lese věkových tříd

(7.2.2008 21.04, Jaroslav Lengsfeld)

Cílem práce je kvantitativně posoudit reálné možnosti uplatnění metody jednotlivého výběru jedinců k těžbě, její dopady na produkci a strukturu porostů. Jako nástroj pro vyhodnocení vývoje porostů byl použit růstový simulátor SILVA 2.2, který vhodným a srozumitelným způsobem reprodukuje prostorovou strukturu v jednotlivých etapách predikovaného vývoje a je schopen přehledně a jasně zobrazovat dynamiku vývoje lesního porostu při uplatňování různých principů obhospodařování lesního majetku…

Přestavba severomoravských smrčin decimovaných suchem, václavkou a kůrovcem

(26.1.2008 18.53, Milan Košulič st.)

Ve smrčinách severní Moravy se v posledních letech objevil „nový“ škodlivý činitel. Václavka a kůrovci. Lesníkům dobře známí odvěcí patogenní škůdci smrkových monokultur zejména na nepříznivých stanovištích a za nadměrného sucha. Situace, která se musí řešit. Oblast z mnoha předchozích služebních návštěv znám a trvale žiji v její blízkosti. Sděluji proto vlastní názor, jak s těmito chřadnoucími smrčinami zacházet…

Předkládané modely výchovy udržují a prohlubují současnou krizi smrčin

(24.1.2008 19.47, Marek Tuma)

Dovolte abych tímto příspěvkem zareagoval na článek „Hospodářská opatření v lesních porostech Krušných hor“ z lednového čísla Lesnické práce. Předesílám, že jsem zastáncem přírodě blízkého lesnictví, tedy postupů napodobujících přírodní procesy, snižující náklady na pěstění a výchovu lesů a především zvyšující stabilitu a odolnost našich lesů…

<< Předchozí Další >>

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz