Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

1 Jak dosáhnout únosných stavů zvěře

Diskutujte o tom, jak dosáhnout únosných stavů zvěře, co by měla Replica Fendi Handbags udělat státní správa a LČR, případně co by se mělo změnit ve vyhláškách a v zákonech.

Článek i s Vašimi příspěvky bych chtěl nabídnout Lesnické práci,omega seamaster aqua terra replica uzávěrka je 14.1.

Přidat příspěvek


Have you ever though

14.9.2015 10.22, Haruka

email: hsla7cpy04 (zavináč) gmail (tečka) com, url: http://www.facebook.com/profile.php?id=100003469656805

Have you ever thought-about adnidg extra videos to your blog posts to maintain the readers extra entertained? I mean I just read by way of your complete article of yours and it was fairly good but since I am more of a visible learner,I found that to be extra useful effectively let me know how it seems! I love what you guys are all the time up too. Such intelligent work and reporting! Sustain the good works guys I've added you guys to my blogroll. It is a great article thanks for sharing this informative information.. I'll visit your blog recurrently for some latest post. Anyway, in my language, there usually are not a lot good supply like this.


lMSYjCYl

23.8.2011 4.01, Millie

email: tnaught (zavináč) ywcasalem (tečka) org, url: http://www.bing.com/

That's way more celevr than I was expecting. Thanks!


reakce na podněty-pokračování

13.2.2008 23.12, Ignác Hoza

email: hoza (zavináč) seznam (tečka) cz, url:

Něco málo důkazů:těžké stroje,více chemie,nedodržování osevních postupů, rozorání všeho co se rozorat dá (cesty,meze).Jediný ukazatel je zisk,myslivci nejsou partneři.Až budeme o součastném zemědělství moci konstatovat, že je přírodě blízké,tak to my už tu nebudem!Návrat do 19 stol. a obnovení množství zvěře roku 1948 je jenom Vaším zbožným snem. SNĚTE.


reakce na podněty-pokračování

13.2.2008 22.57, Ignác Hoza

email: hoza (zavináč) seznam (tečka) cz, url:

A o dopadech součastného velkoplošného kapitalistického zemědělství si dovolím kvalifikovaně tvrdit, že je mnohem intenzivnější a k přírodě bezohlednější, než zemědědělství socialistické. Těžko se to vyvrací, protože byla historická možnost srovnání.


reakce ne podněty

13.2.2008 22.49, Ignác Hoza

email: hoza (zavináč) seznam (tečka) cz, url:

Paní Petrová, již velikost výměry Vámi uváděné monokultury mě přesvědčuje o tom, že se zásadně nemůžete s mysliveckou veřejností domluvit, protože vaše velkoplošné zemědělství není v souladu se současnými trendy. Nechápu proč chcete zemědělskou půdu vyjmout z honebních pozemků (respektive chápu),ale tento Váš požadavek je prakticky nerealizovatelný. Snížení výměry honiteb na 115 ha je vedeno asi úvahou malá honitba=málo zvěře=málo škod.Nevím o jakých dotacích EU pro majitele honebních pozemků hovoříte, když většina majitelů těchto pozemků o ně nejeví zájem (někteří ani neví kde je mají) a na těchto pozemcích hospodaří zemědělská družstva.


Požadavky Sdružení vlastníků honebních pozemků v ČR

13.1.2008 19.42, Věra Petrová

email: , url:

V současné době už není pochyb, že stohektarové zdevastované lány zemědělských monokultur nejsou honitbami ve smyslu zákona o myslivosti. Je zapotřebí je z honiteb vyjmout a prohlásit za nehonební. Tím se však zmenší honitby, mnohde nedosáhnou na zákonem předepsanou minimální výměru 500 ha. Navrhujeme proto snížit minimální výměru na předúnorových 115 ha (tj. 200 jiter císaře Franze Josefa I. z roku 1849) s tím, že vlastníci honebních pozemků pak mohou pomocí dotací z EU na zvelebení krajiny přivést postupně své pozemky do stavu, aby mohly být opět bohaté zvěří, jako byly před únorem 1948. Na tyto dotace z EU totiž myslivci nikdy nedosáhnou. Současně navrhujeme, aby se přijal předúnorový způsob jednání na valných hromadách HS, kdy majoritní vlastník nesměl mít víc hlasů než 50 %, a dále si myslíme, že v případě, kdy se vlastník nemůže jednání zúčastnit a dá plnou moc někomu jinému, nesmí pověřený zastupovat už nikoho jiného.


poznámky

12.1.2008 17.01, Věra Petrová

email: vera (tečka) petrova (zavináč) cbox (tečka) cz, url:

Automatické příspěvky na pěstební činnost dostávají pouze majitelé lesů do 50 ha. Pokud přijde na kontrolu ČIŽP a uvidí zkousané kultury, dostane pokutu majitel lesa, ne myslivec. Myslivce musí kontrolovat státní správa, ale ta si to dobře rozmyslí; jednou je bude pokutovat a víckrát nedostane pozvánku na hon, o odstřelu trofejního kusu nemluvě. Ale to jen na okraj. Důležité je, že i na srnčí se dají dělat speciální hony - proberte si časopisy z první republiky. Já sama jsem se to dočetla v Brehmově životě zvířat, vydání z roku 1928 a konzultovala jsem to s pamětníky. Vytipuje se houští, mlazina, zkrátka místo, kde zvěř prochází, na okraji se postaví opravdu, ale opravdu dobří střelci a středem volně prochází honec. Opatrně plaší zvěř, aby ta pomalu vyšla a byla dobrým terčem. Je to práce pro 5 - 7 lidí - a to je praktikovatelné jen u soukromých honiteb a na pozemku samotného vlastníka. Jinak se myslivecké sdružení dostane do hádek ("toho pozvali, mě ne, oni si tyhle věci dělají jen pro šéfy, my jsme jim dobří tak na krmení a sušení sena", atd., atd....) Ovšem tohle je řešitelné až v létě. Zkrátka, musí se změnit zákon, vytvořit pro opravdu důstojný, nestresový odstřel podmínky a těm současný zákon prostor nedává.


Jak docílit rovnováhy?

9.1.2008 10.54, Jan Duda

email: jan (tečka) duda (zavináč) iol (tečka) cz, url:

Současnou situaci lze i přes možné lokální výjimky shrnout takto: Stav zvěře není v rovnováze s prostředím. Škody působené zvěří jsou nepřiměřené, stejně jako náklady na ochranu před nimi. Poměr pohlaví zdaleka neodpovídá optimálnímu. Přesto, že se tato skutečnost obtížně prokazuje, početní stavy spárkaté zvěře výrazně převyšují normované, tedy maximálně přípustné. Je tím porušován zákon,ale státní správa tuto situaci neřeší. Hlavní problém spočívá v mysliveckém plánování. Navrhuji tato opatření: 1. Definovat stav rovnováhy mezi stavy spárkatou zvěří a prostředím 2. Vypracovat provozně jednoduchou a reprezentativní metodiku hodnocení stavu prostředí. 3. Vypracovat metodiku sestavení plánu lovu na základě výsledku hodnocení prostředí. 4. výše uvedené body zakotvit v zákoně o myslivosti. Je nutné stanovit jednoznačnou povinnost a odpovědnost za řádný chov zvěře uživateli honitby, potažmo mysliveckému hospodáři jako osobě nejvýše kvalifikované. Vlastníku lesa přísluší součinnost. V žádném případě na něj nelze alibisticky zodpovědnost.


Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz