Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Pro Silva

Pro Silva Bohemicahttp://www.ldf.mendelu.cz/ProSilvaBohemica
Oficiální stránky Pro Silva Bohemica Tudor Replique Montre

Pro Silva Slovakiahttp://www.lesy.sk/showdoc.do?docid=2522
Voľné združenie lesnícky orientovaných jednotlivcov a organizácií, mysliacich a konajúcich v zmysle zásad prírode blízkeho obhospodarovania lesa.

Pro Silva (12.10.2006 20.44, překlad Vladimír Tesař)

Pro Silva Austria - zásady, statut, český překlad (26.8.2006 21.44, )

Pro Silva Europehttp://www.prosilvaeurope.org/
Nová verze stránek - zatím ve vývoji (stav k 12.10.2006)

Pro Silva Europehttp://ourworld.compuserve.com/homepages/J_Kuper/prosilva.htm
Principy hnutí Pro Silva Europa - anglicky, francouzsky, německy

Pro Silva Austriahttp://www.prosilvaaustria.at/proSilvaAustria/geschichte.htm
www stránky rakouské Pro Silva Austria

Ekonomická hlediska neuspořádaného nepřetržitého pěstování lesa blízkého přírodě (SICPN): příklady z Francie (12.9.2006 19.55, )

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz