Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Publikované články

Ochrana lesa proti škodám sněhem (25.4.2006 19.18, Milan Košulič st.)

Stabilita přírodních lesů (27.3.2005 18.53, Milan Košulič st.)

Malé populace MZD (4.6.2006 20.51, Milan Košulič st.)

Připomínka dávného zalesňování hnízdovou sadbou (8.1.2005 17.00, M. Košulič st.)

Ohlédnutí za těžbou cílových tlouštěk (28.9.2004 11.02, Milan Košulič st.)

Revitalizace českých lesů (10.10.2005 19.48, Milan Košulič st.)

Ještě jednou k zalesňování zemědělských půd (23.1.2005 20.16, M. Košulič st.)

Problematika přesíleného jehličnatého dřeva (21.9.2004 6.28, Milan Košulič st.)

Jiný pohled na pěstování borových porostů (23.5.2004 17.41, Milan Košulič st.)

Jedle bělokorá – stinná nebo slunná dřevina ? (20.8.2003 19.05, Milan Košulič st.)

K pochybným postupům v obnově lesa (27.8.2003 20.37, Milan Košulič st.)

Tlusté dřevo - zlatý důl nebo ležák (29.8.2003 20.28, Milan Košulič st.)

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz