prev

jedle_16.jpg

nextjedle_16.jpg, 613 F06 - 50 m3/ha, porost po provedené silné strukturní probírce, linky po harvestoru

Náhledy