prev

jedle_17.jpg

nextjedle_17.jpg, 613 F06 - 50 m3/ha, porost po provedené silné strukturní probírce, linky po harvestoru

Náhledy