Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Malé populace MZD

(4.6.2006 20.51, Milan Košulič st.)

Zajišťování podílů MZD je dlouhodobou součástí změn druhových skladeb českých lesů a programu jejich ozdravení. V daných ekologických a hospodářských podmínkách jde o nákladný a náročný proces. Lze chápat tendence k jeho zhospodárnění, jenže k hospodárnosti má vést zejména snižování hektarových počtů (dále jen ha-počtů) sazenic MZD při současném zvětšování jejich rozměrů a zatím nutné ochraně proti zvěři. Zdánlivě lesklý líc této mince však má i svůj matný rub. Ten je obsahem tohoto článku. Zabývá se hlavně funkční účinností “malých populací” MZD s důrazem na ekologickou genetiku.

celý článek

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz