Přírodě blízké lesnictví

http://pbl.fri13.net/ – Alternativnč˝ lesnickč˝ ďasopis

Informace o nové knize

(21.9.2003 18.18, milan)

K vydání je připravena kniha s pracovním názvem "Cesta k přirozenému hospodářskému lesu". Z celé problematiky přírodě blízkého lesního hospodářství se zabývá přirozenou obnovou a výchovou. Oblastí umělé obnovy se zabývá další díl, který je před dokončením. Každý z dílů knihy lze vydat samostatně.

Protože jde o problematiku na okraji zájmu oficiálních lesnických kruhů a navíc tento segment knižního trhu v české kotlině je opravdu malý, kniha bude asi těžko hledat vydavatele. Chceme se proto pokusit touto cestou zjistit potenciální zájem čtenářů a popřípadě i zájem vydavatelů, či snad dokonce sponzorů. Všichni tito zájemci prosím nechť se ozvou na adresu uvedenou zde.

Anotace knihy je uvedena zde

Úvod ke knize a obsah jsou v následujících odkazech:

Úvod

Obsah

Swiss Replica Watches | replica watches https://www.bassreplica.com

Hlavní menu

Aktuality

PBL na nové adrese

(19.10.2008 21.15, milan)

Dne 20.10.2008 jsme na adrese Hermes Replica Handbags spustili internetový časopis Přírodě blízké lesnictví v novém vzhledu a s vylepšenými komentáři. Autorem grafiky a technickým redaktorem je Jaroslav Košulič.

Pro Silva Bohemica na LS Město Albrechtice

(14.10.2008 22.07, milan)

Fotky z poslední exkurze Pro Silva Bohemica na revíru Cvilín LS Město Albrechtice

Úprava početních stavů zvěře a možnosti řešení

(14.10.2008 17.45, milan)

Termíny seminářů pořádaných MZe v rámci kampaně za snížení stavů zvěře najdete na

Vliv holosečného způsobu obnovy na mimoprodukční funkce lesa

(16.6.2008 17.04, milan)

AWS D1.1Velmi rozsáhlá rešerše doplněná dotazníkovým šetřením na téma

Národní lesnický program II

(1.3.2008 21.32, milan)

V sekci "odkazy" najdete expertní verzi NLP II předanou vloni v létě do mezirezortního projednávání.

Archiv

Počet přístupů:

NAVRCHOLU.cz